HTC One A9‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Spela in video

  1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
  2. Byt till Kamera-läge du inte är i det här läget. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
  3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
  4. Skifta fokus till ett annat motiv eller område genom att helt enkelt trycka på det på sökarskärmen.
  5. Tryck på blixtikonen för att slå på eller stänga av blixten.
  6. Tryck på för att pausa inspelningen och sedan på för att återuppta.
  7. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ställa in videoupplösningen

  1. Växla till Kamera-läge.
  2. Tryck på .
  3. Tryck på Videokvalitet och välj därefter en videoupplösning.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?