HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Schemalägga eller ändra en händelse

Du kan skapa eller redigera händelser på HTC Desire 530 och synkronisera händelser med din Exchange ActiveSync kalender. Du kan också skapa, ändra och synkronisera händelser med din Google-kalender.
Obs!: Att redigera händelser stöds inte för alla konton.
 1. Från Startsidan tryck på och sedan på Kalender.
 2. Gör något av följande på en Kalendervy:
  Skapa en händelse Tryck på . Tryck på och välj sedan till vilken kalender du vill lägga händelsen.
  Redigera en händelse Visa en händelse och tryck på .
 3. Ange och konfigurera detaljer för händelsen. Förutom inställning av händelsen namn, datum, tid och plats så kan du:
  Bjuda in kontakter från din Exchange ActiveSync eller Google-konto Tryck på och markera de kontakter som du vill bjuda in.
  Ställ in händelsen som återkommande Tryck på Upprepas inte-knappen och välj sedan ett upprepningsschema. Du kan sedan ställa in upprepningsfrekvens och slutdatum.
  Skapa en händelseanteckning Medan du ser händelsedetaljer tryck på Skapa anteckning.
 4. Tryck på Spara.

  Om du har bjudit in personer till en händelse, tryck på Skicka eller Skicka uppdatering.

Kontrollera ditt schema för en händelse

Undvik att hålla på med flera möten samtidigt. I Kalender kan du kontrollera ditt möte för att se om ett nytt möte skulle kollidera med ditt schema.
 1. När du skapar eller ändrar en händelse, tryck på Kontrollera kalendern.
 2. Håll händelserutan intryckt och dra den till en ledig tidslucka.
 3. Dra noderna i över- och nederklanten för att justera händelsens längd. Du får se ett meddelande om det kolliderar med andra händelser i schemat.
 4. Tryck på Klart för att återgå till händelseskärmen, och spara händelsen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?