HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Visa och hantera filer i minnet

Från och med Android 6.0 kan du gå till Inställningar för att visa och hantera filer på telefonens minne och minneskortet.
 1. Från Startsidan tryck på > Inställningar > Lagring och USB.
 2. Tryck på Telefonminne eller minneskortets namn.
 3. Tryck på Utforska för att se innehållet i internminnet - vare sig det är innehåll i telefonens minne eller internminnet på minneskortet.
 4. För att markera eller avmarkera filer:
  • Tryck och håll en fil för att markera den. För att välja flera filer, tryck på varje fil.
  • Tryck på en fil för att avmarkera den.
  • För att välja alla filer, tryck och håll en fil först, och sedan tryck på > Markera alla.
 5. Gör ett av följande:
  • För att radera, tryck på .
  • För att klistra, tryck på > Kopiera till. I den utskjtningsbara menyn Spara till, välj var du vill klistra in den och tryck sedan på Kopiera.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?