HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Redigera startsidepaneler

Lägga till eller ta bort en widgetpanel

Viktigt:
 • Du kan inte lägga till en ny widgetpanel om du redan har uppnåt det maximala antalet.
 • HTC BlinkFeed visas alltid som den första panelen (om den inte tas bort). En widgetpanel kan inte läggas till före HTC BlinkFeed.
 1. Tryck på och håll ned ett tomt utrymme på en widgetpanel.
 2. I popup-menyn, tryck på Hantera startsidans sidor.
 3. För att lägga till en ny widgetpanel, svep åt vänster tills du ser -ikonen och tryck på den.
 4. För att ta bort en widgetpanel, svep åt vänster eller höger tills du ser panelen och tryck sedan på Ta bort.
 5. Tryck på när du är klar.

Ordna widgetpaneler

Viktigt: En widgetpanel inte kan flyttas och sättas in före HTC BlinkFeed.
 1. HTC BlinkFeed eller någon annan widgetpanel, svep ihop två fingrar för att anpassa Startsidan.
 2. Tryck och håll ner på widgeten och dra den sedan åt vänster eller höger till önskad plats.
 3. Tryck på när du är klar med att ordna widgetpanelerna.

Flytta en widget eller ikon

Du kan lätt flytta en widget eller en ikon från en widgetpanel till en annan.
 1. Tryck och håll ned widgeten eller ikonen med ett finger.
 2. Med ett annat finger, snärta åt vänster eller höger för att rotera skärmen till en annan widgetpanel.
 3. Släpp widgeten eller ikonen.

Ta bort en widget eller ikon

 1. Tryck och håll in på widgeten eller ikonen som du vill ta bort och dra den sedan till .
 2. Lyft på fingret när widgeten eller ikonen blir röd.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?