HTC Desire 530‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Mata in text med ordtolkning

Har du någonsin börjat skriva något som du inte är säker på hur man stavar? Med ordprediktion visas det ordförslag just ovanför tangentbordet.
Obs!: Ordprediktion och tolkning av nästa ord är aktiverat som standard.
Gör något av följande för att mata in text med prediktivt läge:
 • Trycka på mellanslagstangenten för att infoga ett markerat ord i förslagslistan.
 • Trycka på ett ord i förslagslistan.
 • Trycka på pilen intill förslagslistan för att visa fler alternativ.
Tips: Om du råkat välja ett felaktigt ord från förslagslistan för vissa tangentbordsspråk såsom engelska och spanska, kan du gå tillbaka och ändra det genom att trycka på ordet och välja ett annat förslag.

Ställa in ett andra språk för ordtolkning

Du kan ställa in ordtolkningen så att den blir tvåspråkig. Medan du skriver visas ordförslag på de språk som du har valt.
Viktigt: Den här funktionen är endast tillgänglig för latinska språk.
 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Språk och tangentbord > HTC Sense Input.
 2. Tryck på Tangentbordsval > Tvåspråkig texttolkning och välj sedan önskat språk.

Lägga till ord i ordlistan

För vissa tangentbordsspråk såsom engelska och spanska, kan du lägga till ofta använda beteckningar och förkortningar till ordboken för ordtolkning för att sedan enkelt hitta dem i förslagslistan.
Viktigt: Den här funktionen är endast tillgänglig för latinska språk.
 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Språk och tangentbord > HTC Sense Input.
 2. Tryck på Egen ordlista > .
 3. Skriv in ett ord.
 4. Tryck på OK.
Tips: Medans du matar in text med standardtangentbordslayouten, när du trycker på ett förslagsord som inte finns i ordlistan (vanligtvis det första ordet som visas i förslagslistan) lagras det automatiskt.

Redigera eller ta bort ord i ordboken

 1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Språk och tangentbord > HTC Sense Input.
 2. Tryck på Egen ordlista.
  • För att redigera ett ord, tryck på objektet i listan.
  • För att ta bort objekt från ordlistan, tryck på > Radera. Välj de ord som du vill ta bort och tryck på Radera.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?