HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Wi‍-Fi anslutning

För att använda Wi‍-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍hotspot"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi‍-Fi varierar beroende på de objekt som Wi‍-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på eller stänga av Wi‍-Fi

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi och sedan på På/av-knappen för att slå på eller stänga av Wi‍-Fi. Du kommer att se en lista över upptäckta trådlösa nätverk.
Tips:
 • För att utföra en manuell sökning efter Wi‍-Fi-nätverk, tryck på > Uppdatera.
 • Tryck på för att visa sparade nätverk, aktivera ett meddelande när offentligt Wi‍-Fi är tillgängligt och ställ in Wi‍-Fi-status under viloläge.

Ansluta till ett Wi‍-Fi-nätverk

 1. Slå på Wi‍-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi‍-Fi-nätverk.

  Se Slå på eller stänga av Wi‍-Fi.

 2. Tryck på ett Wi‍-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
 3. Om du har valt ett skyddat nätverk, ange nätverksnyckel eller lösenord.
 4. Tryck på Anslut. Wi‍-Fi-ikonen visas i statusfältet när du är ansluten.

Ansluta till ett Wi‍-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi‍-Fi-router med Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), kan du enkelt ansluta HTC Desire 12.
 1. Slå på Wi‍-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi‍-Fi-nätverk.

  Se Slå på eller stänga av Wi‍-Fi.

 2. Tryck på > Avancerad > WPS-tryckknapp och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi‍-Fi-router.
  Obs!: För att använda PIN-metoden för Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), tryck på > Avancerad > WPS-PIN.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?