HTC Desire 12‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ta ett foto

Ta bilder och selfies, även när du spelar in videor.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Rikta kameran mot det du vill fotografera. Du kan trycka på skärmen för att byta fokus till ett annat motiv.
 3. När du är redo att ta fotot trycker du på .

Använda HDR

När du tar porträtt mot en ljusstark bakgrund, använd HDR för att ta klara bilder av motivet. HDR framhäver detaljerna i både högdagrar och skuggor, t.o.m. i högkontrastbelysning.
Viktigt:
 • Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 • HDR fungerar bäst när motivet är stilla. Kameran tar två bilder med olika exponeringsnivåer och kombinerar dem till en förbättrad bild.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Tryck på för att aktivera HDR.
 3. När du är redo att ta fotot trycker du på

Ta ett panoramafoto

Ta en bredare bild av ett landskap i ett svep.
Obs!: Vissa kamerafunktioner och fotoinställningar är inte tillgängliga när du är i panoramaläge.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Växla till Panorama-läge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Sätt kameran i stående eller liggande visning.
 4. När du är redo att ta bilden, tryck på .
 5. Börja panorera i riktning mot en av riktpilarna och matcha sedan den vita pilen med den blå pilen på skärmen Sökare.
 6. Fortsätt panorera och håll HTC Desire 12 så stadigt som möjligt när du tar bilder.

  Du kan trycka på för att stoppa och spara dina fångade ramar eller för att avbryta utan att spara.

Kameran syr ihop bildrutorna till ett enda foto.

Ta foton med självutlösaren

När du använder självutlösaren räknar Kamera-appen ned innan bilden tas. Du kan ställa in nedräkningstiden.
Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Tryck på och tryck sedan på .
 3. Tryck på Självutlösare för att ställa in nedräkningstiden.
 4. Starta timern genom att trycka på . Kameran tar fotot när nedräkningen tagit slut.

Tar seriebilder

Vill du ta foton av rörliga motiv? Vare sig det är dina barns fotobollsmatch eller en biltävling kan du fånga spänningen.
Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Tryck och håll ned .Kameran tar bilder i följd av motivet.

Ta selfies

Använd den främre kameran för att ta selfies.
Viktigt: Se till att du är i normalt bildtagningsläge. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Tryck på för att växla till främre kameran.
 3. När du är redo att ta fotot trycker du på .
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?