HTC Desire 10 lifestyle‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Visa och hantera filer i minnet

Från och med Android 6.0 kan du gå till Inställningar för att visa och hantera filer på telefonens minne och minneskortet. Du kan också visa och hantera filer på en extern USB-lagringsenhet när den är ansluten till HTC Desire 10 lifestyle.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Lagring.
 2. Tryck på Telefonminne eller minneskortets namn.
 3. Tryck på Utforska för att se innehållet i internminnet - vare sig det är innehåll i telefonens minne eller internminnet på minneskortet.
 4. För att markera eller avmarkera filer:
  • Tryck och håll en fil för att markera den. För att välja flera filer, tryck på varje fil.
  • Tryck på en fil för att avmarkera den.
  • För att välja alla filer, tryck och håll en fil först, och sedan tryck på > Markera alla.
 5. Gör ett av följande:
  • För att radera, tryck på .
  • För att klistra, tryck på > Kopiera till. I den utskjtningsbara menyn Spara till, välj var du vill klistra in den och tryck sedan på Kopiera.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?