HTC 10 evo‎

Bruksanvisningar

< < Menu

TalkBack

Använd TalkBack om du måste navigera i HTC 10 evo via talad feedback. När du pekar på skärmen vibrerar HTC 10 evo och avger en ljudsignal så att du vet vad du trycker på.
Obs!: Alla språk stöds inte.

Aktivera TalkBack

 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack och tryck sedan på På/av-knappen.
 3. Läs TalkBacks upphovsrätt och tryck sedan på OK.

En kort guide som förklarar hur man använder TalkBack spelas upp efter att du har aktiverat TalkBack.

Obs!: TalkBack fungerar bäst om du stänger av automatisk rotation av skärmen.

Slå på eller av Upptäck genom beröring

Upptäck genom beröring gör så att HTC 10 evo svarar på genvägsgester och skärmberöring med hörbar återkoppling. Explore by touch aktiveras när du slår på TalkBack.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack, och sedan på > Inställningar.
 3. Under Touch exploration trycker du på På/av bredvid Explore by touch för att stänga av funktionen på eller av.

När Explore by touch är inaktiverad kommer inte HTC 10 evo längre svara på genvägsgester eller uttala objekt när du trycker på skärmen.

Använda TalkBack-gester

När TalkBack och Explore by touch är påslaget ersätts de vanliga tryckgesterna med TalkBack-gester.
Obs!: Mediagester som svepning med tre fingrar är kanske inte tillgängligt när TalkBack-gester är aktiverat.
Gör ett av följande:
För att Gör så här
Öppna ett objekt
 1. Dra fingret på skärmen för att hitta och välja ett objekt.
 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen för att öppna objektet.
Flytta ett objekt
 1. Dra fingret på skärmen för att hitta objektet.
 2. Dubbeltryck vart som helst på skärmen men lyft inte upp fingret vid det andra trycket.
 3. Dra objektet till sitt nya läge och lyft sedan fingret.
Skrolla igenom en skärm Använd två fingrar för att svepa uppåt, neråt, vänster eller höger.
Låsa upp låsskärmen Använd två fingrar för att svepa upp från den nedre delen av skärmen.
Öppna meddelandepanelen Använd två fingrar för att svepa ner från den övre delen av skärmen.

Tilldela TalkBack-genvägar

TalkBack har anpassade gester som kan användas för att öppna meddelandepanelen, visa senaste appar, öppna TalkBack-kontroller m.m.
Viktigt: Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på TalkBack, och därefter på > Inställningar > Hantera gester.
 3. Tryck på någon av genvägsgesterna och välj sedan en åtgärd.

Använda TalkBack-snabbmenyer

TalkBack har en global snabbmeny för att kontrollera kontinuerlig läsning och TalkBack-kontroller och en lokal snabbmeny för att kontrollera den markerade texten eller objekt på skärmen. Dessa menyer kan öppnas via TalkBack-genvägsgesterna.
 1. Aktivera TalkBack.
 2. Gör ett av följande:
  • För att öppna den globala snabbmenyn, använd ett finger för att svepa ner och höger i en konstant rörelse.
  • För att öppna den lokala snabbmenyn kan du svepa nedåt och höger i en konstant rörelse.
  Obs!: Om du redan har ändrat TalkBack-genvägsgesterna, kontrollera dina TalkBack-inställningar för korrekta gester.
 3. Dubbeltryck på ett objekt på menyn för att välja.

Ändra TalkBack läshastighet och tonhöjd

Viktigt: Nedanstående steg beskrivs med vanliga gester. Använd motsvarande TalkBack-gester om du redan har aktiverat TalkBack.
 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på Text-till-tal-utdata.
 3. Dra reglagen Talhastighet och Röstton till höger för att öka eller vänster för att minska.
 4. Tryck på Lyssna på ett exempel för att höra talhastighet och tonhöjd som du har angett.
  Obs!: Tryck på Återställ talhastigheten eller Återställ taltonen för att återställa till standardvärden.

TalkBack språkinställningar

 1. Startsidan tryck på > Inställningar > Tillgänglighet.
 2. Tryck på Text-till-tal-utdata.
 3. Tryck på bredvid Google text-till-tal-motor och gör sedan något av följande:
  För att Gör så här
  Välj ett annat språk tryck på Språk.
  Installera en röst Tryck på Installera röstdata och sedan på språket. Tryck på bredvid den röstdata du vill installera. När installationen är klar, tryck på två gånger och sedan på Språk.
  Obs!: Alla språk stöds inte.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?