HTC 10 evo‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Ta ett foto

  1. Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna appen Kamera.
  2. Byt till Foto-läge du inte är i det här läget. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
  3. Rikta kameran mot det du vill fotografera. Kameran justerar skärpan automatiskt efterhand som du rör på den. Du kan också trycka på skärmen för att byta fokus till ett annat motiv.
  4. För att justera exponeringen, tryck på skärmen och dra sedan fingret uppåt eller nedåt.

    Se Snabbt justera exponeringen av dina bilder för att justera exponeringen och automatiskt göra motivet ljusare.

  5. När du är redo att ta fotot trycker du på .
Tips: Slå på Leendeigenkänning i kamerainställningar för att ställa in telefonen att automatiskt ta bilden när du ler mot kameran.

Ställa in fotokvalitet och storlek

  1. Växla till läget Foto eller Selfie-foto. Eller välj Pro-läge.
  2. Tryck på för att öppna den utskjutbara menyn.
  3. Tryck på aktuell inställning — till exempel — för att ändra fotokvalitet och storlek eller bildformat.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?