HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje NFC-a

Sa ugrađenom opcijom NFC (komunikacije u bliskom polju) kod HTC U12 life uređaja, brzo i lako možete da podelite sadržaj sa drugim mobilnim uređajem koji ima omogućenu NFC opciju.
Napomena: Dostupnost NFC-a varira u zavisnosti od modela telefona, regiona i zemlje.
Bežično prenesite Internet stranice, fotografije, informacije o kontaktima i još mnogo toga tako što ćete HTC U12 life i drugi uređaj držati zadnjim stranama jedan prema drugom.
Image illustrating sharing via NFC.

NFC možete da koristite i za beskontaktno plaćanje. Dostupnost NFC plaćanja zavisi od toga kada će vaš mobilni operater pokrenuti ovu uslugu. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.

Uključivanje i isključivanje NFC-a

  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Povezani uređaji, a zatim dodirnite prekidač NFC Uklj./Isklj. da biste ga uključili i isključili.

Bežični prenos sadržaja

Važno: Pobrinite se da su oba uređaja otključana i da im je uključena NFC opcija.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim dodirnite Postavke > Povezani uređaji.
  2. Dodirnite Android Beam, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili Android Beam.
    Napomena: Ako drugi uređaj ima opciju Android Beam, pobrinite se da takođe bude uključena.
  3. Dok pregledate sadržaj koji želite da delite, okrenite poleđine HTC U12 life uređaja i drugog telefona jednu prema drugoj.

    Pobrinite se da NFC oblast (zasenčeni deo) HTC U12 life uređaja i NFC oblast drugog telefona budu u blizini. Pokušajte sa manjim pomeranjem telefona dok se ne supostavi veza.

  4. Kada HTC U12 life vibrira, dodirnite ekran da biste sadržaj poslali na drugi uređaj.
Deljeni sadržaj se pojavljuje na drugom ekranu. Za neke stavke koje ste podelili (kao što su informacije o kontaktu), na prijemnom uređaju će se pojaviti dodatna uputstva o tome kako da ih sačuvate.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?