HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje podrazumevanih aplikacija

U Podešavanjima možete da izaberete podrazumevane aplikacije za pretraživanje Interneta, razmenu tekstualnih poruka i više.
  1. Na Početnom ekranu prevucite prstom nagore, a zatim pronađite i dodirnite Postavke.
  2. Dodirnite Aplikacije i obaveštenja.
  3. Dodirnite Napredno > Podrazumevane aplikacije.
  4. Odaberite podrazumevane aplikacije za pokretanje, veb pretraživač, telefon, razmenu tekstualnih poruka i još mnogo toga.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?