HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Povezivanje Bluetooth slušalica

Možete slušati muziku pomoću Bluetooth A2DP stereo slušalica ili možete upućivati bežične pozive pomoću kompatibilne Bluetooth slušalice.
Važno: Pre povezivanja slušalica, morate ih postaviti u vidljiv režim, kako bi ih HTC U12 life mogao pronaći. Pogledajte uputstva za upotrebu slušalica za pojedinosti.
  1. Uključite Bluetooth i proverite listu dostupnih uređaja.

    Pogledajte Uključivanje i isključivanje Bluetooth.

  2. Dodirnite naziv Vaših slušalica sa spiska. HTC U12 life upariće se sa slušalicama i status veze slušalica biće prikazan u odeljku Upareni uređaji.
  3. Ako od Vas bude zatražena šifra, unesite 0000 ili 1234, ili potražite šifru u uputstvu za upotrebu slušalica.
Kada su Bluetooth slušalice povezane sa Vašim uređajem, ikonica će se pojaviti u statusnoj traci.

Ponovno povezivanje Bluetooth slušalica

Uobičajeno je da je povezivanje slušalica vrlo jednostavno pomoću Bluetooth na HTC U12 life.

Međutim, možda ćete ručno morati da povežete slušalice ako ste ih koristili sa nekim drugim Bluetooth uređajem.

  1. Uključite Bluetooth i proverite listu uparenih uređaja.

    Pogledajte Uključivanje i isključivanje Bluetooth.

  2. Dodirnite naziv slušalica pod opcijom Upareni uređaji.
  3. Ako od Vas bude zatražena šifra, unesite 0000 ili 1234, ili potražite šifru u uputstvu za upotrebu slušalica.

Ako i dalje ne možete spojiti slušalice, pratite uputstva Raskid uparivanja Bluetooth uređaja, a zatim pratite korake navedene u delu Povezivanje Bluetooth slušalica.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?