HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da kopiram datoteke sa telefona na računar i obrnuto?

Važno:
  • Sačuvajte i zatvorite svoje datoteke pre kopiranja sa vašeg računara na vaš telefon ili obrnuto.
  • Potrebno je da otključate telefon kad pristupate memoriji telefona ili memorijskoj kartici na vašem računaru.
Postoje dva načina kako preneti medije sa računara ili na njega.
  • Povežite svoj telefon na računar. Vaš računar će prepoznati telefon kao bilo koju USB memoriju, pa između njih možete kopirati medije.
  • Koristite usluge cloud memorije za čuvanje svojih podataka i medija na jednom mestu, tako da njima možete upravljati bilo gde ‒ na računaru, na telefonu i drugim mobilnim uređajima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?