HTC U12 life‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako mogu da uklonim obaveštenje koje kaže da određena aplikacija radi u pozadini sa panela Obaveštenja?

Ukoliko obaveštenje aplikacije ne možete da uklonite prevlačenjem, možete ga blokirati tako da se više ne pojavljuje na panelu Obaveštenja.
  1. Pomerite prst da biste otvorili panel Obaveštenja, a zatim pritisnite i zadržite obaveštenje aplikacije koju želite da blokirate.
  2. Zavisno od verzije telefona Android, učinite nešto od navedenog:
    • Android 8: Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. za opciju Obaveštenja.
    • Android 7: Izaberite Blokiraj sva obaveštenja, a zatim dodirnite Završeno.
    • Android 6 ili starija verzija: Dodirnite , a zatim dodirnite Blokiraj sve.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?