HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje nalepnica kao ikona za aplikacije

Zamenite uobičajene ikone za aplikacije nalepnicama koje će biti u skladu sa dizajnom pozadine na početnoj stranici. Možete da povežete pojedinačne nalepnice sa različitim aplikacijama.
  1. Prebacite na raspored slobodnog stila.

    Da biste saznali kako, pogledajte Menjanje rasporeda početnog ekrana.

  2. Pritisnite i držite prazan prostor na Početnom ekranu.
  3. Dodirnite Dodaj nalepnice.
  4. Prelistajte stikere, a zatim prevucite nalepnicu na panel vidžeta na koji želite da je dodate.
  5. Dodirnite nalepnicu koju ste upravo dodali, a zatim dodirnite aplikaciju sa kojom želite da povežete nalepnicu.
    Savet: Ako želite da povežete nalepnicu sa drugom aplikacijom, pritisnite je i zadržite na panelu vidžeta, a zatim je prevucite na Ponovo poveži.
  6. Da biste prikazali ili sakrili naziv aplikacije sa kojom je povezana, pritisnite nalepnicu i zadržite na panelu vidžeta, a zatim je prevucite na Prikaži oznaku ili Sakrij oznaku.
Savet: Možete odabrati da prikažete ili sakrijete oznake za sve nalepnice na početnom ekranu. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta, a zatim dodirnite Prikaži/sakrij nalepnicu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?