HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Rezanje video-zapisa

  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim nađite i dodirnite Fotografije.
  2. Dodirnite sličicu video-zapisa da biste je prikazali na celom ekranu.
    Napomena: Video-zapisi snimljeni korišćenjem zvuka visoke rezolucije ne mogu biti opsečeni. Pogledajte Snimanje video-zapisa u 3D Audio ili zvuka visoke rezolucije.
  3. Dodirnite dugme Uredi fotografiju, a zatim povucite oznake na delove video-zapisa koje želite postaviti za njegov početak i kraj.
  4. Dodirnite dugme Reprodukuj video zapis kako biste pregledali izrezani video.
  5. Dodirnite Sačuvaj.
Izrezani video-zapis sačuvan je kao kopija. Originalni video-zapis ostaje nepromenjen.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?