HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje linkova aplikacija

Ukoliko može da se otvori više aplikacija kada dodirnete link - kao što su deljena objava na društvenim mrežama ili media link - od Vas će se možda zatražiti da izaberete aplikaciju koju želite da koristite.
Kada se to od Vas zatraži nakon što dodirnete link, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite Uvek da biste tu aplikaicju podesili kao podrazumevanu aplikaciju za korišćenje.

Takođe možete da idete na Podešavanja da biste videli kako su podešeni linkovi za različite aplikacije i promenili ih.

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Aplikacije.
  3. Dodirnite > Konfiguriši aplikacije > Otvaranje linkova.
  4. Dodirnite aplikaciju koju želite da konfigurišete, a zatim dodirnite Otvori podržane linkove.
  5. Odaberite Otvori u ovoj aplikaciji da biste uvek otvarali aplikaciju bez upita kada dodirnete link.

    Takođe možete da izaberete da li želite da uvek budete upitani da izaberete aplikaciju ili da nikada ne koristite aplikaciju za otvaranje linkova.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?