HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Ručno nameštanje sata i datuma

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Sat.
  2. Na kartici Svetski sat, dodirnite > Podesi datum i vremen.
  3. Uklonite oznaku pored opcije Automatski datum i vreme i Automatski odabir vremenske zone, pa podesite vremensku zonu, datum i vreme.
Savet: Za prikaz tačnog (vojnog) vremena, odaberite opciju Korišćenje 24-satnog formata.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?