HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta je sekundarni prikaz?

Sekundarnji prikaz vam omogućava da brzo i praktično vidite bitne informacije i pristupite brzim prekidačima kao što su Wi‍-Fi i Bluetooth, kao i omiljenim aplikacijama i kontaktima čak i bez korišćenja glavnog prikaza. Sekundarni prikaz se može koristiti čak i kada je glavni prikaz isključen.

Na sekundarnom prikazu možete:

  • Da proverite trenutno vreme, vremensku prognozu i kapacitet baterije jednostavnim podizanjem telefona ili duplim dodirom na sekundarni prikaz kada je telefon u režimu mirovanja.
  • Da uključite ili isključite funkcije telefona, kao što su Bluetooth,Wi‍-Fi i baterijska lampa.
  • Da vidite obaveštenja.
  • Da vidite buduće događaje u kalendaru.
  • Da proverite vremensku prognozu za određeni dan.
  • Da dodate omiljene aplikacije radi bržeg pristupa.
  • Da dodate kontakte da biste mogli brže da ih pozovete ili da im pošaljete poruku.
  • Da kontrolišete reprodukciju muzike.
  • Da napišete belešku kao podsetnik na nešto.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?