HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

nano SIM kartica

Koristite standardnu nano SIM karticu. Modifikovana kartica koja je deblja od standardne nano SIM kartice se neće pravilno uklopiti u ležište i može oštetiti mesto za karticu.
Image warning against using a modified SIM card.

Umetanje nano SIM kartice

 1. Držite telefon licem nagore.
 2. Ubacite vrh alata za izbacivanje ležišta koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu za izbacivanje kartice.
 3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište ne izbaci, a zatim izvucite ležište napolje.
 4. Postupite na sledeći način da biste svoju nano SIM karticu stavili u ležište:
  • Jednostruki SIM model: Sa zlatnim kontaktima nano SIM kartice okrenutim nadole, stavite karticu u SIM držač na ležištu. Pobrinite se da odsečeni ugao poravnate sa usekom na držaču.

   Stavite svoju microSD karticu u SD držač na ležištu. Pogledajte Ubacivanje microSD kartice.

  • Dupli SIM model: Sa zlatnim kontaktima okrenutim nadole, stavite svoje nano SIM kartice u SIM 1 i SIM 2 držače na ležištu. Pobrinite se da odsečene uglove poravnate sa usecima na držačima.
   Napomena: Dupli SIM model:
   • Podrazumevano, SIM 1 će se povezati na 4G LTE/3G mrežu, a SIM 2 će se povezati na 3G/2G. Da biste saznali kako da željenu karticu podesite za povezivanje na 4G LTE, pogledajte Upravljanje vašim nano SIM karticama pomoću Upravljača dvostrukom mrežom.
   • SIM 2 i SD su označeni na istom držaču u ležištu. U ovaj držač stavite ili svoju drugu nano SIM karticu ili microSD karticu. Obe kartice mogu biti umetnute u isto vreme.
 5. Prilikom vraćanja ležišta, pobrinite se da bude okrenuto nagore da vaše kartice ne bi ispale. Držite ležište sa spoljnim držačem kartice između prstiju, a zatim mirno ubacite ležište do kraja u slot.

  Dupli SIM model:

 6. Pritisnite poklopac koji je pričvršćen za ležište da biste ga čvrsto zatvorili.

Uklanjanje nano SIM kartice

 1. Držite telefon licem nagore.
 2. Ubacite vrh alata za izbacivanje ležišta ili malu savijenu ukosnicu u rupu za izbacivanje kartice.
 3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište ne izbaci.
 4. Izvucite ležište, a zatim izvadite nano SIM karticu.
 5. Da ponovo umetnete ležište za karticu, prvo ga nacentrirajte u otvoru, a zatim ga gurnite unutra do kraja.
 6. Vodite računa da je nosač potpuno ubačen i da ne viri sa mesta.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?