HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje ažuriranja sa Google Play

Neke HTC aplikacije i aplikacije treće strane mogu se ažurirati radi poboljšanja i rešenja za probleme pomoću Google Play. Možete ručno ažurirati aplikacije ili odrediti da Vaš telefon automatski preuzima i instalira ažuriranja za aplikacije kada su ona dostupna.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Play Store.
  2. Dodirnite za otvaranje menija.
  3. Dodirnite Moje aplikacije i igrice.

    Prikazaće se lista aplikacija koje su instalirane na Vašem telefonu.

  4. Pod stavkom Ažuriranja , dodirnite Aplikacije.
  5. Dodirnite Ažuriranje.
  6. Ako se traži, dodirnite Prihvatam.
Savet: U Play Store, dodirnite > Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija kako biste odabrali način na koji će se Google Play ažurirati.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?