HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Instaliranje ažuriranja sa Google Play

Neke HTC aplikacije i aplikacije treće strane mogu se ažurirati radi poboljšanja i rešenja za probleme pomoću Google Play. Možete ručno ažurirati aplikacije ili odrediti da Vaš telefon automatski preuzima i instalira ažuriranja za aplikacije kada su ona dostupna.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Play Store.
  2. Dodirnite za otvaranje menija.
  3. Dodirnite Moje aplikacije i igrice.

    Prikazaće se lista aplikacija koje su instalirane na Vašem telefonu.

  4. Pod stavkom Ažuriranja , dodirnite Aplikacije.
  5. Dodirnite Ažuriranje.
  6. Ako se traži, dodirnite Prihvatam.
Savet: U Play Store, dodirnite > Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija kako biste odabrali način na koji će se Google Play ažurirati.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?