HTC U Ultra‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje ažuriranja aplikacije

Kada je uspostavljena veza sa Internetom i nema dostupnog ažuriranja za Vaš HTC uređaj ili aplikacije mobilnog operatera, pojaviće se ikona obaveštenja o ažuriranju u statusnoj traci.
  1. Otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite Obaveštenje o ažuriranju.

    Otvoriće se ekran Ažuriranja sa listom ažuriranja za aplikacije koje mogu biti instalirane.

  2. Dodirnite stavku kako biste videli više, zatim dodirnite .
  3. Kada ste završili sa pregledanjem ažuriranja, dodirnite Instaliraj. Ukoliko bude potrebno, od Vas će biti zatraženo da ponovo pokrenete HTC U Ultra.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?