HTC U Ultra‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Kopiranje tekstualne poruke na nano SIM karticu

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
  2. Dodirnite kontakt ili telefonski broj za prikaz razmene poruka sa navedenim kontaktom.
  3. U zavisnosti od modela telefona, uradite sledeće:
    • Jednostruki SIM model: Dodirnite poruku, a zatim dodirnite Kopiranje na SIM.
    • Dupli SIM model: Dodirnite poruku, a zatim izaberite karticu na koju želite da je kopirate.
    Prikazaće se ikona nano SIM kartice.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?