HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Navigacija HTC Desire 828 uređajem korišćenjem opcije TalkBack

Koristite TalkBack ako Vam je potrebna navigacija HTC Desire 828 uređajem sa govornom povratnom informacijom. Kada dodirnete ekran, HTC Desire 828 vibrira i daje Vam zvučni odgovor, tako da znate šta dodirujete.
Napomena: Nisu podržani svi jezici.

Uključivanje TalkBack

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj.
 3. Pročitajte TalkBack izjavu o odricanju, a zatim dodirnite U redu.

Kratko uputstvo kako se koristi TalkBack počeće nakon što uključite TalkBack.

Napomena: TalkBack najbolje radi ako isključite automatsku rotaciju ekrana.

Uključivanje istraživanja dodirivanjem Uklj./Isklj.

Istraživanje dodirom omogućava HTC Desire 828 uređaju da odgovori na kratke pokrete i dodire ekrana zvučnim povratnim informacijama. Uključivanjem TalkBack, omogućeno je Istraživanje dodirom, ali ga takođe možete i isključiti.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite > Podešavanja.
 3. Pod opcijom Istraživanje dodirom isključite opciju Istraživanje dodirom.

Više nećete čuti zvučne povratne informacije od HTC Desire 828 uređaja.

Korišćenje TalkBack gestova

Kada je TalkBack uključen, a opcija Istraživanje dodirom odabrana, TalkBack gestovi zamenjuju redovne gestove dodira.
Napomena: Medijski gestovi, kao što je prelaženje preko ekrana sa tri prsta, možda neće biti dostupni kada je omogućena opcija TalkBack.
Sprovedite jednu od sledećih radnji:
Otvorite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli i odabrali stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu da otvorite stavku.
Pomerite stavku
 1. Povucite prst po ekranu kako biste našli stavku.
 2. Dvostruko dodirnite bilo koju tačku na ekranu, ali ne podižite prst prilikom drugog dodira.
 3. Prevucite stavku do novog mesta i podignite prst.
Krećite se po ekranu Koristite dva prsta kako biste povukli gore, dole, levo ili desno.
Otključajte zaključani ekran Koristeći dva prsta, povucite gore sa dna ekrana.
Otvorite panel Obaveštenja Koristeći dva prsta, povucite dole sa vrha ekrana.

Dodela TalkBack prečica

TalkBack ima prilagodljive pokrete koji mogu da se koriste za otvaranje panela Obaveštenja, za gledanje najnovijih aplikacija, pristup TalkBack kontrolama i još mnogo toga.
Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite TalkBack, a zatim dodirnite > Podešavanja > Upravljanje pokretima.
 3. Dodirnite bilo koji od kratkih pokreta, a zatim izaberite radnju.

Korišćenje TalkBack kontekst menija

TalkBack ima kontekst menije za kontrolu neprekidnog čitanja i globalnih TalkBack kontrola. Ovim menijima se može pristupiti korišćenjem TalkBack kratkih pokreta.
 1. Uključite TalkBack.
 2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Da biste otvorili meni Kontinuirano čitanje, koristite jedan prst da povučete gore i desno u jednom neprekidnom pokretu.
  • Da biste otvorili meni globalni kontekst, koristite jedan prst da povučete dole u jednom neprekidnom pokretu.
  Napomena: Ako ste već promenili kratke pokrete TalkBack, proverite TalkBack podešavanja za odgovarajući pokret.
 3. Na ekranu pritisnite i držite bilo koju tačku.
 4. Povucite prst po ekranu kako biste istražili opcije.
  Napomena: Da poništite radnju, prevucite prstom na Vaš početni položaj.

Promena brzine čitanja TalkBack

Važno: Koraci u nastavku opisani su korišćenjem redovnih pokreta. Koristite odgovarajuće TalkBack pokrete ako ste već uključili TalkBack.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite Tekst i govor > Brzina govora.
 3. Odaberite brzinu govora.
  Savet: Možete testirati brzinu govora dodirivanjem Slušaj primer.

TalkBack podešavanja jezika

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Dostupnost.
 2. Dodirnite Tekst i govor > Google tekst i govor i učinite nešto od sledećeg:
  Izaberite drugi jezik Dodirnite Jezik.
  Instaliranje glasa Dodirnite Instaliraj glas, a zatim dodirnite jezik. Dodirnite pored govornih podataka koje želite da instalirate. Kada je instalacija završena, dva puta pritisnite i izaberite Jezik.
 3. Odaberite jezik koji želite koristiti.
  Napomena: Nisu podržani svi jezici.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?