HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Isključivanje aplikacija

Aplikacije, čak i kada se ne koriste često, mogu raditi u pozadini i preuzimati podatke. Ako aplikacija ne može biti obrisana, možete je deaktivirati.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Aplikacije.
  2. Prevucite preko kartice Sve.
  3. Odaberite aplikaciju, zatim dodirnite Deaktiviraj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?