HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pričvršćivanje trenutnog ekrana

Za dodatnu sigurnost kad pokazujete svoj telefon nekome, koristite opciju pričvršćivanja trenutnog ekrana kako biste zaključali displej na trenutnoj aplikaciji.

Možete da podesite zaključavanje ekrana da biste sprečili da druge osobe isključe opciju pričvršćivanja ekrana.

 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Bezbednost.
 2. Pod Napredno dodirnite Pričvršćivanje ekrana, a zatim dodirnite prekidač Uklj./Isklj. kako biste uključili ili isključili opciju.

  Ako ste podesili zaključavanje ekrana, izaberite da li želite da budete upitani da li želite da otključate ekran pomoću vašeg PIN koda, lozinke ili šablona pre isključivanja opcije pričvršćivanja ekrana.

 3. Kako biste zahtevali zaključavanje ekrana za isključivanje opcije pričvršćivanje, sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Ako niste podesili zaključavanje ekrana, dodirnite Zaključaj uređaj kada isključujete opciju pričvršćivanja kako biste postavili zaključavanje ekrana.
  • Dodirnite Zatraži šemu za otključavanje pre otključavanja ako njegov prekidač za Uklj./Isklj. nije uključen.
 4. Otvorite aplikaciju koju želite.
 5. Pritisnite , a zatim dodirnite na sličici aplikacije.

  Ako koristite kartični prikaz, pritisnite i zadržite oznaku na poslednjoj aplikaciji koju ste otvorili, a zatim je malo povucite nagore da biste videli ikonu .

 6. Za isključivanje pričvršćivanja ekrana, pritisnite i držite i istovremeno.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?