HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Osvetljenje ekrana

  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  2. Dodirnite Svetlina.
  3. S odabranom opcijom Automatska svetlina, povucite oznaku kako biste označili maksimalni nivo svetline. Navedena opcija određuje koliko će ekran biti svetao kada je odabrana opcija Automatska svetlina.
  4. Kako biste ručno podesili nivo svetline ekrana, uklonite oznaku ispred opcije Automatska svetlina, zatim povucite oznaku ulevo kako biste smanjili ili udesno kako biste povećali nivo svetline ekrana.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?