HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Postavljanje vremena do gašenja ekrana

Ako ne koristite svoj uređaj određeno vreme, ekran Vašeg uređaja će se ugasiti kako bi se uštedela energija baterije. Možete postaviti vreme neaktivnosti pre neko što se ekran isključi.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Ekran i pokreti ili Ekran, pokreti i tasteri.
  2. Dodirnite Vreme do gašenja ekrana, a zatim unesite vreme nakon kojeg će se ekran ugasiti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?