HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Zakazivanje vremena kada se isključuje veza za prenos podataka

Da biste pomogli u uštedi energije i korišćenju podataka, možete podesiti vremenski period kada će se veza za prenos podataka automatski isključiti u vreme slabog saobraćaja. Ovo stupa na snagu nakon što je ekran bio isključen 15 minuta i nema aktivnosti mreže (nema preuzimanja, striminga niti korišćenja podataka).
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Napajanje.
  2. Dodirnite Režim mirovanja.
  3. Za ručnu promenu podešavanja, izbrišite Automatski uči vreme za mirovanje ukoliko je izabrano.
  4. Pod Vreme mirovanja, izaberite vreme početka i vreme završetka kada je veza za prenos podataka onemogućena.
  5. Pored opcije Režim mirovanja dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili ili isključili opciju.

Veza za prenos podataka se ponovo uspostavlja kada se ekran ponovo uključi.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?