HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim „Ne uznemiravaj​“‍

Koristite profil Ne uznemiravaj kako biste odbili pozive i utišali zvukovna obaveštenja, ali i dalje osigurali vezu za prenos podataka.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj, a zatim dodirnite režim Ne uznemiravaj da biste ga uključili ili isključili, ili da izaberete prioritetni režim.
Oznaka za Ne uznemiravaj ili prioritetna ikona pojaviće se na statusnoj traci. Čak i kada je režim Ne uznemiravaj uključen, i dalje ćete videti ikone obaveštenja na statusnoj traci koje vas obaveštavaju o propuštenim pozivima, novim porukama, događajima kalendara, alarmima i drugim obaveštanjima.
Savet: Kada je ekran uključen, pritisnite JAČINA ZVUKA da biste brzo upravljali režimom Ne uznemiravaj. Kada se izabere Prioritet, dodirnite da biste podesili prioritetna obaveštenja, kao što su događaji i podsetnici ili pozivi i poruke.
Napomena: Ako je profil Ne uznemiravaj uključen, LED obaveštenje neće zasijati.

Omogućavanje prioritetnim obaveštenjima da zaobiđu režim Ne uznemiravaj

Dodajte važne kontakte na listu izuzetaka kako biste od njih mogli primiti pozive čak i kada je uključen profil Ne uznemiravaj.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj.
 3. Dodirnite režim Ne uznemiravaj, a zatim izaberite Prioritet.
 4. Podesite specifičan vremenski period za trajanje Režima ne uznemiravaj ili izaberite Dok se ne isključi da biste završili režim kada je vaš telefon isključen, a zatim dodirnite U redu.
 5. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. prioritetnih obaveštenja pored stavki koje želite da zaobiđete u režimu Ne uznemiravaj.
 6. Dodirnite Pozivi ili poruka od da biste izabrali ko može da vas kontaktira dok se nalazite u režimu Ne uznemiravaj.
 7. Dodirnite Upravljaj odobrenim kontaktima, a zatim dodirnite da dodate izuzetke za opciju „Ne uznemiravaj“.

  Za uklanjanje kontakata ili brojeva sa liste izuzetaka, dodirnite > Ukloni kontakt.

Postavljanje rasporeda profila Ne uznemiravaj

Možete da zakažete kada želite da se uključi Ne uznemiravaj i koliko dugo će trajati. Na primer, možete je podesiti da se uključi za vreme nedeljnog sastanka.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
 2. Dodirnite Ne uznemiravaj.
 3. Dodirnite Raspored za i odaberite Prioritet ili Uključeno.
 4. Dodirnite Dani da biste podesili dane tokom kojih želite da se aktivira režim Ne uznemiravaj, a zatim dodirnite Gotovo.
 5. Odaberite početak i kraj opcije.
Napomena: Događaji kalendara kreirani u vašem Microsoft Exchange ActiveSync nalogu koji imaju omogućeno Ne uznemiravaj će takođe biti navedeni na ekranu Rasporeda za Ne uznemiravaj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?