HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Deljenje Internet veze Vašeg telefona putem USB teteringa

Nemate dostupne Internet veze za svoj računar? Nema problema. Upotrebite vezu prenosa podataka HTC Desire 828 uređaja za povezivanje na Internet.
Važno:
  • Kako biste se uverili da su drajveri USB konekcije Vašeg HTC Desire 828 uređaja ažurirani, instalirajte najnoviju verziju HTC Sync Manager na svoj računar.
  • Uverite se da je Vaš mobilni operater omogućio uslugu USB teteringa.
  • Moguće je da ćete u svoj plan prenosa podataka morati da uvrstite i USB tetering, što možda donosi i dodatne troškove. Za više detalja, kontaktirajte sa svojim mobilnim operaterom.
  • Uverite se da su mobilni podaci uključeni.
  1. Povežite HTC Desire 828 sa Vašim računarom koristeći priloženi USB kabl.
  2. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  3. Pod opcijom Bežične veze i mreže, dodirnite Više.
  4. Dodirnite Deljenje mobilne mreže > Podešavanje USB mreže > USB povezivanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?