HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje HTC Desire 828 kao Wi‍-Fi hotspotа

Podelite svoju vezu prenosa podataka sa drugim uređajima tako što ćete pretvoriti HTC Desire 828 u Wi‍-Fi hotspot.

Važno:
 • Uverite se da je veza prenosa podataka uključena.
 • Za upotrebu ove usluge, morate imati odobren plan podataka koji je od strane pružaoca mobilnih usluga povezan sa Vašim računom. Uređaji koji su spojeni na Wi‍-Fi koriste Vaš promet prenosa podataka.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Pod opcijom Bežične veze i mreže, dodirnite Više.
 3. Dodirnite Deljenje mobilne mreže > Prenosni Wi-Fi hotspot.

  Kada prvi put uključite Wi‍-Fi hotspot, moraćete da ga podesite.

 4. Unesite naziv rutera ili upotrebite zadati naziv rutera.
 5. Unesite lozinku rutera ili upotrebite zadatu lozinku.

  Lozinka je ključ koji drugi treba da unesu u svoje uređaje kako bi se mogli povezati i koristiti HTC Desire 828 kao bežični ruter.

 6. Kako biste osigurali svoj Wi-Fi hotspot, dodirnite > Napredno.

  Odaberite neko od dostupnih podešavanja, a zatim pritisnite .

 7. Dodirnite prekidač za uključivanje ili isključivanje opcije Prenosivi Wi-Fi hotspot Uklj./Isklj.

HTC Desire 828 je spreman za korišćenje kao Wi‍-Fi kada se na statusnoj traci pojavi oznaka .

Važno: Kako biste smanjili sigurnosni rizik, koristite već postavljena podešavanja sigurnosti i postavite jaku i jedinstvenu lozinku.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?