HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje i isključivanje veze prenosa podataka

Isključivanjem veze prenosa podataka možete produžiti trajanje baterije i uštedeti novac za prenos podataka.
Važno:
Potrebna Vam je 4G/LTE pretplata kako biste koristili usluge 4G/LTE mreže Vašeg operatera za govorne pozive i prenos podataka. Za više informacija, obratite se svom operateru.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje pored opcije Mobilni podaci radi uključivanja i isključivanja veze za prenos podataka.
Napomena: Ako nemate uključenu vezu prenosa podataka i niste povezani na Wi‍-Fi mrežu, nećete biti u mogućnosti da primate automatska ažuriranja svog e-maila, društvenih mreža i drugih sinhronizovanih informacija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?