HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Pribeleške

Želite da napravite stranicu za vašu digitalnu pribelešku? Koristite aplikaciju Pribeleške da biste pokazali umetnički talenat i kombinovali fotografije, tekst i ilustracije u belešku.

Sa nekoliko obrazaca koje možete izabrati, možete kreirati čak i liste ili pratiti svoj budžet. Spremite čestitku i povežite je sa rođendanom vašeg prijatelja u Kalendar da biste je poslali pomoću nekoliko dodira.

Sastavljanje beleške

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pribeleške.
 2. Izaberite obrazac kada se to od vas zatraži. Ili dodirnite .
 3. U polje pod nazivom Ovde, tekst naslova, unesite naslov vaše beleške.
 4. Koristite alate za uređivanje za unos teksta, snimanje zvuka i još mnogo toga.
 5. Nacrtajte figure i umetnite slike, kao što su fotografije i ilustracije. Da biste saznali kako, pogledajte Umetanje slika i ilustracija u belešku.
 6. Dodirnite za druge opcije, kao što su promena obrasca, povezivanje beleške sa događajem i još mnogo toga.
 7. Dodirnite ili da biste svoje radnje vratili unazad ili unapred.
 8. Pritisnite da biste sačuvali belešku.

Umetanje slika i ilustracija u belešku

 1. Prilikom sastavljanja beleške, možete uraditi sledeće:
  • Dodirnite da biste snimili fotografiju, ili dodirnite > Umetni sliku da biste izabrali sliku iz Galerija.
  • Dodirnite da biste crtali, ili dodirnite da biste pisali tekst. Možete da promenite karakteristike olovke.
  • Dodirnite za umetanje nalepnice.
 2. Pritisnite i zadržite sliku da biste je premestili, promenili joj veličinu ili je izbrisali. Možete koristiti dva prsta da rotirate sliku.

Kreiranje beleške za foto blog

Mislite da fotografije najbolje mogu da prenesu vašu priču? Grupišite fotografije u belešku i načinite ih zabavnijim uključujući kolaže fotografija, nalepnice i još mnogo toga.
Važno: Ukoliko umećete kolaž, prvo grupišite fotografije u isti događaj ili album u Galerija.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pribeleške.
 2. Dodirnite i izaberite obrazac za foto blog.
 3. Dodirnite da biste snimili fotografiju ili izaberite fotografije u Galerija da biste ih grupisali u kolaž.
 4. Kada umećete kolaž pritisnite i zadržite ga, a zatim izaberite raspored. Takođe možete:
  • Pritisnite i zadržite, a zatim prevucite oko fotografije u okviru da biste objekat stavili u centralni deo okvira.
  • Pritisnite i zadržite, a zatim prevucite jednu fotografiju preko druge da biste ih preuredili.
  • Razmaknite dva prsta da biste uvećali fotografiju ili spojite dva prsta da biste je smanjili.
  • Dodirnite drugi raspored da biste promenili trenutni raspored.
 5. Dodirnite oblast iznad datuma, a zatim koristite alate za uređivanje da umetnete tekst i ilustracije.
 6. Da biste dodali drugu stranicu, dodirnite . Videćete poruku na ekranu ako dostignete maksimalan broj stranica.
 7. Pritisnite da biste sačuvali belešku.

Grupisanje beleški u beležnicu

 • Da biste grupisali beleške u novu beležnicu, dodirnite > Grupiši.
 • Da biste grupisali beleške u postojeću beležnicu, dodirnite > Premesti u.
 • Da biste kreirali novu beležnicu, prevucite po kartici Beležnice, a zatim dodirnite .

Objavljivanje i deljenje beleške

Otpremite i podelite svoj kreativan rad na mreži i nabavite sopstveni blog na Pribeleške.
 1. Kada se beleška otvori, dodirnite .
 2. Dodirnite Podeli članak.
 3. Izaberite nalog koji želite da koristite za objavljivanje beleške.
 4. Unesite opis ili označite svoju belešku.
 5. Uverite se da je opcija Podelite svoju objavu odabrana.
 6. U okviru stavke Podeli na, dodirnite lokaciju na koju takođe želite da podelite vezu koja će biti kreirana. Od vas će se zatražiti da završite radnju u aplikacijama koje ste izabrali.
 7. Dodirnite Gotovo.
Da biste pregledali beleške koje ste podelili, prevucite po kartici Podeli na glavnom ekranu Pribeleške.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?