HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prilagođavanje aplikacije Car

  • Da biste promenili podrazumevano ponašanje za Car, dodirnite Podešavanja.
  • Da biste dodali više aplikacija u Car, dodirnite i izaberite aplikaciju.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?