HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Pronalaženje mesta u Car

  1. U Car, dodirnite Navigacija.
  2. Da biste pretražili mesto, dodirnite i unesite lokaciju u polje za pretragu.
  3. Da biste pregledali prethodno pretraženo mesto, dodirnite Prethodno.
  4. Da biste dobili smernice za budući događaj u Kalendar, dodirnite Sastanci, a zatim dodirnite budući sastanak.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?