HTC Desire 828‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Pronalaženje mesta u Car

  1. U Car, dodirnite Navigacija.
  2. Da biste pretražili mesto, dodirnite i unesite lokaciju u polje za pretragu.
  3. Da biste pregledali prethodno pretraženo mesto, dodirnite Prethodno.
  4. Da biste dobili smernice za budući događaj u Kalendar, dodirnite Sastanci, a zatim dodirnite budući sastanak.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?