HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Na putu sa Car

Sada, dok vozite, jednostavno možete da koristite HTC Desire 828 da biste stigli na svoje odredište, da se zabavite i ostanete u kontaktu sa ljudima koji su vam važni. Pristupite muzici, telefonskim pozivima, mapama i još mnogo toga uz Car.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Car.
    Napomena: Prvi put kada otvorite Car, bićete upitani da prihvatite uslove i odredbe.
  2. Prevucite nagore ili nadole da biste videli šta možete da radite u Car.
Savet: Kada koristite Car, vratite se na glavni ekran iz bilo kog drugog ekrana pritiskom na .
Zatvorite aplikaciju Car pritiskom na sa glavnog ekrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?