HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Šta je pametna sinhronizacija?

Pametna sinhronizacija automatski produžava vreme sinhronizacije ako je aplikacija Pošta dugo neaktivna. Ako nije potrebno da često proveravate e-mail poruke, uključite postavku Pametna sinhronizacija. Pametna sinhronizacija pomaže u uštedi energije baterije.

Ako želite primati e-mail poruke kako dolaze, odaberite drugi raspored za Sinhronizacija u udarnom vremenu i Sinhronizacija van udarnog vremena u podešavanjima Sinhronizacija, slanje i primanje.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?