HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Rad sa e-mailom Exchange ActiveSync

Uživajte u moćnim e-mail funkcijama Microsoft Exchange ActiveSynca na Vašem HTC Desire 828 uređaju. Označite važne e-mail poruke, postavite statuse, poput onog „Izvan kancelarije​“‍, ili pošaljite pozivnice za idući sastanak.

Označavanje e-maila zastavicom

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
 2. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 3. U toku pregleda direktorijuma Primljeno, dodirnite ikonu zastavice koja se pojavljuje pored e-mail poruke ili konverzacije.
  Savet: Za označavanje zastavicom e-mail poruke unutar konverzacije, dodirnite za pregled konverzacije, a zatim dodirnite ikonu zastavice pored e-mail poruke.

Postavljanje statusa „Izvan kancelarije​“‍

 1. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 2. Dodirnite > Van kancelarije.
 3. Dodirnite polje sa statusom „U kancelariji​“‍, a zatim odaberite Van kancelarije.
 4. Postavite datum i vreme.
 5. Unesite automatski odgovor.
 6. Ako želite drugačije poruke automatskog odgovora za primaoce izvan Vaše organizacije, dodirnite opciju Šalji automatske odgovore ne poruke spoljnim primaocima, a zatim unesite poruku automatskog odgovora u polje koje se pojavilo.
 7. Dodirnite Sačuvaj.

Slanje zahteva za sastanak

 1. Pređite na svoj Exchange ActiveSync nalog.
 2. Dodirnite > Nova pozivnica na sastanak.
 3. Unesite detalje sastanka.
 4. Dodirnite Sačuvaj. Ili dodirnite Pošalji ako želite pozvati ljude na sastanak.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?