HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Čitanje e-mail poruke i odgovaranje na nju

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta.
 2. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
 3. U direktorijumu Primljeno e-mail naloga dodirnite e-mail ili konverzaciju koju želite pročitati.
  Napomena: Ako želite čitati određenu poruku u e-mail konverzaciji, dodirnite za prikaz konverzacije, a zatim dodirnite odabranu e-mail poruku.
 4. Dodirnite Odgovori ili Odgovori svima.
  Savet: Dodirnite za prikaz više opcija za e-mail.

Brzo odgovaranje na e-mail

Možete brzo odgovoriti na novu e-mail poruku sa Početnog ekrana ili zaključanog ekrana.
 1. Kada primite obaveštenje o novoj e-mail poruci, otvorite panel Obaveštenja.
 2. Na prikazu e-mail poruke dodirnite Odgovori na sve.

  Ako imate nekoliko obaveštenja, a ne vidite opcije za e-mail poruku, proširite pregled poruke tako što ćete razmaknuti dva prsta na obaveštenju.

 3. Napišite svoj odgovor i dodirnite .

Čuvanje slike u e-mail poruci

Važno:
 • Zavisno od ograničenja veličine Vaše e-mail poruke, možda ćete morati da dodirnete Prikaži slike kako biste ih videli u poruci.
 • Neki e-mail nalozi ne mogu prikazati slike.
Dok pregledate e-mail poruku, dodirnite i držite sliku, a zatim dodirnite Sačuvaj sliku. Sačuvanu sliku pronaći ćete u albumu Sva preuzimanja u Galerija.

Takođe, možete kopirati sliku u međumemoriju ili je možete postaviti kao pozadinsku sliku.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?