HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Proveravanje primljenih poruka u pošti

Pošta aplikacija služi za čitanje, slanje i organizovanje e-mail poruka sa jednog e-mail naloga ili sa više njih koje ste postavili na HTC Desire 828 uređaju.

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pošta. Prikazaće se primljene e-mail poruke jednog od Vaših e-mail naloga.
 2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Dodirnite poruku koju želite pročitati.
  • Za prelaz između e-mail fascikli, dodirnite > Fascikla, a zatim dodirnite fasciklu koju želite da vidite.
  • Za prelaz između e-mail naloga ili prikaz e-mail poruka sa svih Vaših naloga, dodirnite .
  • Za promenu podešavanja e-mail naloga, prvo odaberite nalog, a zatim dodirnite > Podešavanja.

Organizovanje e-mail poruka

Imate previše e-mail poruka u direktorijumu Primljeno? Organizujte svoje e-mail poruke u kartice, tako da možete brzo naći poruke koje tražite.
 1. Pređite na e-mail nalog koji želite upotrebiti.
 2. U direktorijumu Primljeno dodirnite > Uredi kartice.
 3. Odaberite kartice koje želite dodati u direktorijum.
 4. Za organizovanje kartica, povucite , a zatim premestite karticu na novu lokaciju.
 5. Dodirnite Gotovo.
 6. Proklizite na dodatu karticu kako biste proverili svoje e-mail poruke.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?