HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Odabir kalendara za prikaz

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Kalendar.
  2. Dodirnite > Nalozi (Svi kalendari) ili Nalozi (Multikalendar).
  3. Odaberite ili uklonite nalog koji želite prikazati ili sakriti.

    Ako imate više kalendara na svojim onlajn nalozima, dodirnite kako biste odabrali stavke koje želite uključiti.

  4. Dodirnite Sačuvaj.
Napomena: Kalendari se sinhronizuju sa HTC Desire 828 uređajem, čak i kad su skriveni.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?