HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Kreiranje ili uređivanje događanja

Na svom HTC Desire 828 , možete kreirati ili uređivati događaje, ali ih i ažurirati pomoću Exchange ActiveSync kalendara. Takođe, možete praviti, uređivati i ažurirati događaje iz svog Google kalendara.
Napomena: Uređivanje događaja nije dostupno za sve naloge.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Kalendar.
 2. Na bilo kojem prikazu Kalendar, učinite nešto od sledećeg:
  Kreiranje događaja Dodirnite . Dodirnite , a onda odaberite kalendar na koji želite dodati događaj.
  Uređivanje događaja Pregledajte događaje, zatim dodirnite .
 3. Unesite i podesite detalje događaja. Osim postavljanja naziva događaja, datuma, vremena i lokacije, možete:
  Pozvati kontakte sa svojih Exchange ActiveSync ili Google naloga Dodirnite , a zatim odaberite kontakte koje želite pozvati.
  Podesiti događaj za ponavljanje Dodirnite Bez ponavljanja, a zatim odaberite raspored ponavljanja. Možete postaviti učestalost ponavljanja i njegov kraj.
  Stvoriti belešku o događaju Dok pregledate detalje događaja, dodajte Kreiraj belešku.
 4. Dodirnite Sačuvaj.

  Ako ste pozvali ljude na događanje, dodirnite Pošalji ili Pošalji novosti.

Provera rasporeda za događanje

Izbegnite preklapanje sastanaka. U Kalendar, možete proveriti svoje sastanke i videti koja se događanja mogu sudarati.
 1. Kada kreirate ili uređujete događanje, dodirnite Proveri kalendar.
 2. Pritisnite i držite okvir događanja, a zatim ga povucite do praznog prostora u kalendaru.
 3. Povucite donju i gornju granicu okvira kako biste odredili vremensko trajanje događanja. Videćete obaveštenje ako se događanje preklapa sa nekim drugim događanjima.
 4. Dodirnite Gotovo kako biste se vratili na ekran događanja, zatim sačuvajte svoje događanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?