HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Grupe kontakata

Razvrstajte prijatelje, porodicu i kolege u grupe kako biste mogli lako poslati poruku ili e-mail celoj grupi. Dodali smo i Čestu grupu, gde se automatski čuvaju kontakti koje najčešće zovete ili koji zovu Vas.

Takođe, možete sinhronizovati grupe u HTC Desire 828 sa grupama na Vašem Google nalogu.

Pravljenje grupe kontakata

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Grupe, dodirnite .
 3. Unesite naziv grupe, a zatim dodirnite > Dodaj kontakt u grupu.
 4. Odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite Sačuvaj.
 5. Kada odaberete kontakte za grupu, dodirnite Sačuvaj.

Slanje poruke ili e-maila grupi

Napomena: Svaka poruka koju pošaljete biće naplaćena. Na primer, ako šaljete poruku grupi od pet ljudi, biće Vam naplaćeno pet poruka.
 1. Na kartici Grupe dodirnite grupu kojoj želite poslati poruku ili e-mail.
 2. Idite na karticu Radnje grupe.
 3. Odaberite želite li poslati poruku ili e-mail.

Uređivanje grupe kontakata

 1. Na kartici Grupe pritisnite i držite grupu, a zatim dodirnite Uredi grupu.
 2. Možete:
  • Promeniti naziv grupe. Možete promeniti samo naziv onih grupa koje ste Vi napravili.
  • Dodati nove kontakte u grupu. Dodirnite > Dodaj kontakt u grupu.
  • Odabrati kontakte koje želite obrisati iz grupe.
 3. Dodirnite Sačuvaj.

Uklanjanje grupa kontakata

 1. Na kartici Grupe, dodirnite > Uredi grupe.
 2. Odaberite grupe kontakata koje želite ukloniti.
 3. Dodirnite Sačuvaj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?