HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje HTC Sync Manager na Vaš računar

Važno:
  • Instalirajte HTC Sync Manager na računar koji koristi Windows XP ili noviju verziju. Za instaliranje na računar koji koristi Mac operativni sistem, potrebna Vam je OS X 10.6 ili novija verzija.
  • Ako se pojavi problem tokom instalacije HTC Sync Manager, zatvorite sve programe u toku i ponovo sprovedite instalaciju. Ako je problem i dalje prisutan, privremeno onemogućite svoj antivirus program i probajte da ponovo instalirate HTC Sync Manager.
  1. Preuzmite paket za instalaciju HTC Sync Manager sa HTC stranice podrške: htc‍.‍com‍/‍hsm‍/.
  2. Pokrenite instalacijski paket i pratite uputstva na ekranu.
  3. Povežite Vaš telefon sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Otvoriće se HTC Sync Manager.
Napomena: Ako ste onemogućili svoj antivirus program, uverite se da ste ga ponovo omogućili nakon instalacije HTC Sync Manager.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?