HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Lokalno kreiranje rezervne kopije podataka

Ako želite da kreirate posebne rezervne kopije sadržaja sa HTC Desire 828 -a, poput kontakata i poruka, evo nekoliko saveta kako možete uvesti i izvesti svoje podatke.

Kreiranje rezervne kopije Vaših kontakata

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi, dodirnite > Upravljaj kontaktima.
 3. Dodirnite Uvezi/Izvezi kontakte > Izvezi u memoriju telefona ili Izvezi na SD karticu.
 4. Odaberite nalog ili vrstu kontakta koji želite izvesti.
 5. Kako biste zaštitili podatke, dodirnite Da, a zatim postavite lozinku za ovu rezervnu kopiju. Svakako, zapamtite lozinku. Moraćete je ponovo uneti kada budete uvozili kontakte.

  Ako ne želite lozinku, dodirnite Ne.

 6. Dodirnite U redu.

Vraćanje kontakata

 1. Na kartici Ljudi, dodirnite > Upravljaj kontaktima.
 2. Dodirnite Uvezi/Izvezi kontakte > Uvezi iz memorije telefona ili Uvezi sa SD kartice.
 3. Ako imate više od jednog naloga, dodirnite onu vrstu naloga za koju želite napraviti uvoz kontakata.
 4. Ako imate više rezervnih kopija, odaberite one koje želite uvesti, a zatim dodirnite U redu.
 5. Unesite lozinku koju ste odabrali za ovu rezervnu kopiju, a zatim dodirnite U redu.

Kreiranje rezervnih kopija tekstualnih poruka

Zadržite važne tekstualne poruke tako što ćete kreirati njihovu rezervnu kopiju u aplikaciji HTC Poruke, po potrebi. Aplikacija Poruke kreira rezervnu kopiju ili u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici ako je umetnuta.
Važno: Tekstualne poruke u sigurnom sandučetu i blokirane poruke neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji. Da biste uključili takve poruke u rezervnu kopiju, prvo ih premestite u sanduče za opšte poruke.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite > Kreiraj rezervnu kopiju/Obnovi SMS > Rezervna kopija kopija > Kreiraj rezervnu kopiju SMS-a.
 3. Kako biste zaštitili podatke, postavite lozinku za rezervnu kopiju. Svakako, zapamtite lozinku. Moraćete je ponovo uneti kada budete želeli da povratite poruke.

  Ako vam lozinka nije potrebna, odaberite Bez lozinke za rezervnu kopiju.

 4. Unesite naziv datoteke rezervne kopije, a zatim dodirnite U redu.

Kreiranje rezervnih kopija tekstualnih poruka e-mail porukama

Važno:
 • Potrebno je da postavite svoj e-mail nalog u HTC aplikaciji Pošta.
 • Tekstualne poruke u sigurnom sandučetu i blokirane poruke neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji. Da biste uključili takve poruke u rezervnu kopiju, prvo ih premestite u sanduče za opšte poruke.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite > Kreiraj rezervnu kopiju/Obnovi SMS.
 3. Dodirnite Kreiraj rezervnu kopiju > Kreiraj rezervnu kopiju SMS-a putem pošte.
 4. Kako biste zaštitili podatke, postavite lozinku za rezervnu kopiju. Svakako, zapamtite lozinku. Moraćete je ponovo uneti kada budete želeli da povratite poruke.

  Ako vam lozinka nije potrebna, odaberite Bez lozinke za rezervnu kopiju.

 5. Unesite svoju e-mail adresu.
 6. Napišite svoju e-mail poruku, a zatim je pošaljite.

Povratak poruka

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite > Kreiraj rezervnu kopiju/Obnovi SMS > Obnovi.
 3. Odaberite način na koji želite povratiti poruke, a zatim dodirnite Dalje.
 4. Dodirnite rezervnu kopiju za uvoz.
 5. Unesite lozinku koju ste odabrali za ovu rezervnu kopiju. Ako niste odabrali lozinku, odaberite Datoteka rezervne kopije nije zaštićena lozinkom.
 6. Dodirnite U redu.
Za obnavljanje tekstualnih poruka sa rezervnom kopijom putem e-mail poruke, otvorite e-mail poruku sa prilogom datoteke rezervne kopije u aplikaciji Pošta. Dodirnite prilog za preuzimanje, a zatim ga ponovo dodirnite radi otvaranja datoteke rezervne kopije za uvoz. Unesite lozinku koju ste postavili za ovu rezervnu kopiju ili odaberite Datoteka rezervne kopije nije zaštićena lozinkom.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?