HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Načini kreiranja rezervne kopije datoteka, podataka i podešavanja

Zabrinuti ste da biste mogli izgubiti važne stvari sa svog HTC Desire 828 uređaja? Kreirajte rezervnu kopiju svog HTC Desire 828 uređaja pre nego što izbrišete memoriju, vratite uređaj na fabrička podešavanja ili počnete da koristite novi telefon.

HTC kreiranje rezervne kopije

Koristite instaliranu aplikaciju HTC kreiranje rezervne kopije za kreiranje rezervne kopije vaših naloga, podešavanja, kontakata sačuvanih na vašem telefonu, tekstualnih poruka i još mnogo toga na oblak da biste ih lakše obnovili na HTC Desire 828 (nakon fabričkog resetovanja) ili noviji telefon.

HTC Sync Manager

Možete jednostavno podesiti HTC Sync Manager tako da automatski prenosi muziku, fotografije i video-zapise iz uređaja HTC Desire 828 na Vaš računar. Možete, takođe, sinhronizovati lokalno sačuvane kontakte, kalendarska događanja, obeleživače i liste za reprodukciju između svog HTC Desire 828 uređaja i računara.

Takođe, HTC Sync Manager je dobra alternativa ako ne želite da kreirate rezervnu kopiju svojih podataka, podešavanja i drugi lični sadržaj na oblak. Možete ga koristiti kako biste stvorili sigurnosnu kopiju svog HTC Desire 828 na računaru.

Druge opcije kreiranja rezervne kopije

Ako želite, možete posebno kreirati rezervnu kopiju podataka ili datoteka.

Neke aplikacije omogućuju kreiranje rezervne kopije podataka u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, tako da lakše možete povratiti podatke nakon vraćanja uređaja na fabrička podešavanja. Samo vodite računa da ne obrišete memoriju telefona ili memorijsku karticu kada vraćate na fabrička podešavanja.
Važno:
  • Premeštanjem aplikacija na memorijsku karticu ne pravi se sigurnosna kopija aplikacija. Ako izvršite fabrički reset, Vaš telefon će izgubiti te aplikacije. Biće potrebno da ih ponovo instalirate.
  • Kada izvadite memorijsku karticu i ubacite je u drugi telefon, aplikacije na memorijskoj kartici se neće automatski instalirati na drugi telefon. Biće potrebno da ih ponovo instalirate.
Poruke Kreirajte rezervnu kopiju svojih poruka u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, ili ih sačuvajte kao prilog e-mail poruci.
Kontakti
  • Sačuvajte kontakte i druge lične podatke na svojim onlajn nalozima, tako da ih jednostavno možete sinhronizovati kada se prebacujete na drugi telefon.
  • Ako imate lokalno sačuvane kontakte u aplikaciji Ljudi, izvezite ih u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
Datoteke Ručno kopirajte i zalepite datoteke tako što ćete povezati svoj HTC Desire 828 sa računarom.
Drugi podaci Proverite da li druge aplikacije podržavaju izvoz podataka u memoriju telefona ili na memorijsku karticu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?