HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Uklanjanje naloga

Uklonite nalog sa svog HTC Desire 828 uređaja ako ga više ne koristite. Uklanjanjem naloga ne brišete informacije na mrežnim servisima.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
  2. Dodirnite vrstu naloga.
  3. Dodirnite pored naloga koji želite ukloniti.

    Ili, ako ste na ekranu Podešavanja naloga, dodirnite .

  4. Dodirnite Ukloni.
Važno: Neki lični podaci mogu biti zadržani od strane aplikacija drugih proizvođača, čak i nakon što ste uklonili njihov nalog sa HTC Desire 828 .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?