HTC Desire 828‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje Vaših društvenih mreža, e-mail naloga i još mnogo toga

Možete da ažurirate kontakte, kalendare i druge informacije sa svojih društvenih mreža, e-mail naloga i onlajn usluga na HTC Desire 828 . Zavisno od vrste Vašeg naloga, prijavljivanje na Vaš onlajn nalog omogućuje Vam ažuriranje podataka sa Interneta na Vaš HTC Desire 828 .
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija.
  2. Dodirnite .
  3. Dodirnite nalog koji želite da dodate.
  4. Pratite uputstva na ekranu kako biste uneli informacije o svom nalogu.
Savet:
  • U meniju Podešavanja > Nalozi i ažuriranja, dodirnite Automatsko ažuriranje Uklj./ Isklj. kako biste uključili ili isključili automatsko ažuriranje svih svojih naloga.
  • Možete da dodate više Google naloga.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?